Điều khoản bảo mật

Chào mừng bạn đến với Thuê Áo Cưới

Bảo vệ mọi thông tin dữ liệu an toàn là vấn đề của sự tin tưởng vô cùng quan trọng với chúng tôi. Các điều khoản sử dụng này điều chỉnh việc bạn sử dụng tham gia vào hệ thống trang web và khi tham gia vào Thuê Áo Cưới bạn cần đồng ý với các điều dưới đây.

Những điều khoản này chính là thỏa thuận giữa khách hàng và chúng tôi.

1.Khách hàng không được sử dụng nội dung từ Thuê Áo Cưới trừ khi bạn được chúng tôi cho phép.

2. Thuê Áo Cưới không yêu cầu khách hàng của mình cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào nếu chưa được bạn đồng ý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ phía phát sinh truy cập trái phép.

3.Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào cũng không thể đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì mục đích an toàn và các phạm vi được yêu cầu theo luật quy định.

4.Chính sách điều khoản bảo mật chỉ hiệu lực trên trang web chúng tôi và không áp dụng cho các trang web khác được liên kết với chúng tôi. Vì vậy vui lòng khách hàng tham khảo chính sách trên website thứ 3, nơi bạn sẽ truy cập trước khi đến với liên kết.

5.Chúng tôi có quyền và đặc quyền chỉnh sửa nội dung trong trên website chúng tôi không cần phải cảnh báo thông báo trước. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản bảo mật của chúng tôi, vui lòng không sử dụng truy cập vào hệ thống website Thuê Áo Cưới chúng tôi.