Trong phong thủy, cung mệnh có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Do vậy việc tra bảng cung mệnh vợ chồng như thế nào được rất nhiều người thắc mắc. Cũng như cách tính cung mệnh như thế nào?

Cung mệnh ảnh hưởng lớn sự nghiệp, sức khỏe, tiền tài của gia chủ. Cho nên, hôm nay các bạn có thể cùng Thueaocuoi.vn tìm hiểu nhé.

Cung mệnh vợ chồng là gì?

Để có thể hiểu rõ được cung mệnh vợ chồng là gì, thì chúng ta cần có hiểu biết về về cung mệnh.Trong phong thủy, cung mệnh hay còn được gọi là Bản mệnh hay Bổn Mệnh, là cung của chính gia chủ dùng để xem tử vi, tướng pháp và vận mệnh. Từ cung mệnh, có thể hình dung ra được tính cách, sự nghiệp, đường đời tài vận của người đó.

Cung mệnh là bát trạch chính thức để xác định ngũ hành nạp âm, định hướng trong phong thủy, khai thông vận mệnh, xem tuổi làm ăn, kết hôn, nhằm giúp gia chủ có thể may mắn, thuận lợi hơn trong cuộc sống. Trong phong thủy, cung mệnh có 2 yếu tố liên quan không thể tách rời, đó là nguyên thể của hành bản mệnh và hành của bản mệnh.

Từ đó có thể hiểu rằng, cung mệnh vợ chồng chính là sự kết hợp bản mệnh của vợ và bản mệnh của chồng để xem có hợp nhau hay không? Kết hôn với nhau có thuận lợi hay không? Và các vấn đề liên quan khác. 

Ý nghĩa các cung mệnh là gì?

Cung Mệnh có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người, ảnh hưởng lớn, được xem là kim chỉ năm từ lúc được sinh ra đến năm 30 tuổi, lúc này cung Thân có ảnh hưởng thụ động. Sau 30 tuổi thì cung Thân sẽ ảnh hưởng hơn.

Sau 30 tuổi thì bước vào giai đoạn thành thục, các sao cung Mệnh ảnh hưởng yếu đi và trở thành thụ động, các sao cung Thân ảnh hưởng mạnh và mang tính chủ đạo, làm chi phối mọi hành vi, sự phát triển của con người từ lúc đó đến lúc chết.

Hai cung Mệnh và Thân có liên quan mật thiết với nhau, giống như một thể thống nhất trong một quá trình phát triển liên tục của một cá nhân nên phải xem phối hợp.

Cách tự tính cung mệnh theo các tuổi vợ chồng

Bạn có thể tự tính cung mệnh vợ chồng để xem có hợp nhau hay không. Bạn có thể xem hướng dẫn dưới đây của chuyên mục kinh nghiệm cưới để biết cách tính nhé.

Theo các chuyên gia phong thủy, nữ giới và nam giới có cách tính cung mệnh theo tuổi , theo năm riêng. Mỗi giới sẽ có một bảng khác nhau.

Ví dụ: Bạn sinh vào năm 1982. Thì ta lấy 1+9+8+2 = 20: 9 = 2 dư 2. Nếu là con trai thì tra vào bảng dành cho nam có số 2 sẽ được cung ly. Nếu là con gái thì ta tra vào bảng dành cho nữ có số 2 ta sẽ được cung càn.

Trong trường hợp chia hết thì lấy luôn số 9. Ví dụ, bạn sinh vào năm 1989. Ta lấy 1+ 9+8+9 = 27 : 9 = 3. Khi mà chia hết cho 9 nên ta lấy luôn số 9. Nếu là con trai thì ta tra vào bảng dành cho nam có số 9 sẽ được cung khôn. Nếu là con gái thì ta tra  vào bảng dành cho nữ có số 9 sẽ được cung tốn.

Từ cách tính trên, bạn có thể tra cung mệnh vợ chồng của bạn thuộc cung mệnh nào? Và có hợp nhau hay không.

Xem thêm bài viết:

Cách xem cung mệnh vợ chồng có hợp nhau hay không

Ở Việt Nam, việc cưới xin rất được xem trọng nên nhiều cặp đôi thường đi xem thầy trước khi cưới có hợp nhau không. Dưới đây là bảng tra cung mệnh vợ chồng, bạn có thể tự tra mà không cần phải đi xem thầy.

 • Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Chấn

 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly (Sanh khí)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn (Ngũ quỷ)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn (Phước đức)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn (Lục sát)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn (Họa hại)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm (Thiên y)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài (Tuyệt mạng)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn (phục vị)
 • Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Ly

 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn (Sanh khí)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài (Ngũ quỷ)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm (Phước đức)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn (Lục sát)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn (Hoạ hại)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn (Thiên y)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn (Tuyệt mạng)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly (Phục vị)
 • Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Tốn

 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm (Sanh khí)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn (Ngũ quỷ)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn (Phước đức)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài (Lục sát)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn (Hoạ hại)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly (Thiên y)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn (Tuyệt mạng)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn (Phục vị)
 • Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Khảm

 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn (Sanh khí)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn (Ngũ quỷ)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly (Phước đức)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn (Lục sát)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài (Hoạ hại)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn (Thiên y)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn (Tuyệt mạng)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm (Phục vị)
 • Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Đoài

 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Càn (sanh khí)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Ly (ngũ quỷ)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Cấn (phước đức)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Tốn (lục sát)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khảm (hoạ hại)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khôn (thiên y)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Chấn (tuyệt mạng)
 • Chồng cung Đoài lấy vợ cung Đoài (phục vị)
 • Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Khôn

 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Cấn (sanh khí)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Tốn (ngũ quỷ)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn (phước đức)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly (lục sát)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Chấn (hoạ hại)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài (thiên y)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khảm (tuyệt mạng)
 • Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn (phục vị)
 • Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Càn

 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài (Sanh khí)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn (Ngũ Quỷ)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn (Phước đức)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm (Lục sát)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn (Hoạ hại)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn (Thiên y)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly (Tuyệt mạng)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn (Phục vị).
 • Xem tuổi kết hôn đối với những người cung Cấn

 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm (ngũ quỷ)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn (sanh khí)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài (phước đức)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn (lục sát)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly (hoạ hại)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn (thiên y)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn (tuyệt mạng)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn (phục vị)

Trên đây Ɩà bài viết về  một số thông tin của bảng tra cung mệnh vợ chồng.Tuy nhiên, chỉ nên mang tính tương đối thôi vì nếu áp dụng một cách máy móc có thể bạn sẽ bỏ lỡ người thực sự phù hợp với bạn mà bạn không biết được. Kết hôn là để cùng nhau phát triển bản thân và tình yêu, tôn trọng và cùng nhau cố gắng thì hôn nhân mới có thể bền vững được. Nếu có thêm thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here